Polityka prywatności

Informacje zbierane przy pomocy formularza kontaktowego

Aby skontaktować się z naszą firmą mogą Państwo użyć przygotowanego przez nas formularza. Podczas wypełniania formularza należy podać w niezbędnym zakresie dane osobowe, oraz inne nie mające takiego charakteru, które jednak również objęte są niniejszą Polityką.

Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym przetwarzane będą przez Zakład Drogowy – Waldemar Lewandowski działający, jako administrator danych osobowych w celu kontaktowania się przez Zakład Drogowy – Waldemar Lewandowski za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonicznie i przedstawiania oferty handlowej, a także w celach dozwolonych przez ustawę. Podanie danych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania i sprzeciwu co do przetwarzania w celach marketingu usług i towarów. W w/w sprawach powinni Państwo, ze względów bezpieczeństwa zwrócić się do Zakładu Drogowego – Waldemar Lewandowski na piśmie.

Informacje zbierane na potrzeby rekrutacji

Informacje zawarte w CV uregulowane są w Kodeksie pracy. Są to: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat może podać więcej informacji np. stan cywilny, zdjęcie itd. CV może dotyczyć konkretnego stanowiska lub dla celów przyszłej rekrutacji – odpowiednie zastrzeżenie powinno znaleźć się w CV.

508 165 183    info@zakladdrogowy.pl   Chętnie odpowiemy na twoje pytania

Copyright © 2024 ZAKŁAD DROGOWY - Waldemar Lewandowski - Września. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: PP Computers

Up