Remonty nawierzchni

Nawierzchnie asfaltowe, tak jak każdą konstrukcję, cechuje określona trwałość, co oznacza, że ustalone dla nich funkcje są spełniane w konkretnym lub prognozowanym okresie ich użytkowania. Już na etapie projektowania konstrukcji drogi uwzględnia się tzw. cykl życia obiektu, który obejmuje m.in. określone warunki ekspozycji czy działanie czynników zewnętrznych. Przeciętnie okres użytkowania nawierzchni asfaltowej w Polsce przyjmuje się na ok. 20 lat, przy czym okres eksploatacji, utrzymania i rozbiórki ustala się dzięki specjalnym systemom oceny stanu nawierzchni.

Świadczymy usługi w zakresie : 

  • remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych począwszy od dróg gminnych aż po autostrady,
  • naprawa, odtworzenie nawierzchni bitumicznych po awariach gazowych, wodociągowych, przekopach itp.
  • asfaltowanie dróg, placów, parkingów, podjazdów przy domowych 
  • remonty nawierzchni na przejazdach kolejowych – asfaltowanie dojazdów i międzytorza

Podczas wykonywania remontów korzystamy z : 

  • masą mineralno asfaltową na gorąco, transportowaną z wytwórni do miejsca wbudowania w termosach zapobiegających utracie ciepła, rozkładaną ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rozściełacza do asfaltu. Oferujemy kompleksowe wykonawstwo w tym frezowanie nawierzchni asfaltowych oraz wykonanie lub odtworzenie warstwy podbudowy,
  • masą z recyklera – technologia ta polega na wykuciu zniszczonej, wcześniej wbudowanej już mieszanki mineralno asfaltowej, przetopieniu jej w recyklerze poprzez podgrzanie i ponownym wbudowaniu. Stosowanie tej technologii pozwala ograniczyć powstawanie odpadów z remontów dróg do minimum,
  • grysem bazaltowym i emulsją asfaltową przy zastosowaniu remontera typu Patcher. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni znajduje zastosowanie przy spękaniach siatkowych oraz płytkich dziurach o głębokości od 1 do 3 cm.

Zadzwoń teraz i dowiedz się więcej: tel. 512 971 708

61 436 71 95, 508 165 183    info@zakladdrogowy.pl   Chętnie odpowiemy na twoje pytania

Copyright © 2021 ZAKŁAD DROGOWY - Waldemar Lewandowski - Września. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Up